TyövuoroVelhon asiakastyytyväisyys parani entisestään

TyövuoroVelhon asiakastyytyväisyys parani entisestään

Asiakastyytyväisyys on TyövuoroVelhon toiminnan keskeisimpiä kulmakiviä. Palveluja kehitetään jatkuvasti asiakkailta saadun palautteen perusteella. Viimeisin asiakastyytyväisyyskysely tuotti erinomaista palautetta: tulokset olivat parantuneet joka osa-alueella edellisvuodenkin hyvistä tuloksista. TyövuoroVelhossa ollaan siis onnistuttu tuotekehityksessä ja palvelussa asiakkaiden toivomalla tavalla.

TyövuoroVelho koetaan selkeäksi, helppokäyttöiseksi ja käyttäjien tarpeita vastaavaksi työvuorosuunnittelu- ja työajanhallintaohjelmistoksi, jota asiakkaat suosittelevat mielellään myös kollegoilleen. Myös asiakastuki sai runsaasti positiivista palautetta laadukkaasta ja asiantuntevasta palvelusta.

Ohjelmiston valinnassa korostuu ohjelman käytettävyys: yleisimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat ohjelman helppokäyttöisyys ja selkeys. Muita merkittäviä vaikuttavia tekijöitä ovat ajansäästö, selainpohjaisuus, hyvä hinta-laatusuhde ja soveltuvuus yrityksen käyttötarpeisiin. Käyttöönottopäätökseen vaikuttavat usein myös ohjelman monipuolisuus, tes-tulkinnat ja yhteensopivuus palkanlaskennan ohjelmistojen kanssa. Myös koekäyttömahdollisuus koetaan tärkeäksi.