Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste asiakasrekisteristä

Rekisterinpitäjä

Accountor Software Oy/Accountor-konserni

Y-tunnus 2024660-6

Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki

Puh. 020 793 1032

www.accountorsoftware.fi

www.parempibisnes.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Markku Pekkola

Rekisterinpitäjän toimiala

Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta (62090)

Toiminnassa käytettävä rekisteri

Parempi Bisnes -verkkolehden ja Accountor-konsernin palvelusivuston asiakasrekisteri, joka sisältää tietoja yritysten ja yhteisöjen henkilöistä. Parempi Bisnes on Accountor Software Oy:n hallinnoima Accountor-konsernin yhteinen palvelusivusto. Accountor-konsernin yritysten ajantasainen lista yhteystietoineen selviää Parempi Bisnes -sivustolta. Parempi Bisnes käyttää säännöllisesti tavanomaisissa tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa sen lukuun henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään viestintään, tiedottamiseen, markkinointiin, myyntiin, asiakaspalveluun, tarpeiden kartoittamiseen, mielipidekyselyihin sekä markkinatutkimukseen.

Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä tai asemaa yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa tehtävässä. Rekisteri sisältää myös muita tietoja, jotka rekisterinpitäjän mielestä ovat tarpeellisia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Asiakkaan perustietoja ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja markkinointiluvat. Muita tietoja ovat esimerkiksi tiedot asiakassuhteen hoitamisesta, asiakkaan käyttämistä tuotteista ja palveluista sekä kohdassa ”Henkilötietojen käyttötarkoitus” mainituista toimenpiteistä.

Tietolähteet

Rekisterin tietoja tallennetaan ja päivitetään asiakassuhteen aikana. Päivitystietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Tietojen päivityksiä voidaan tehdä myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä sekä Accountor-konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä.

Tietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain, jos rekisteröity on antanut siihen etukäteen suostumuksensa tai jos rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Accountor-konserniin kuuluvissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan siirtää henkilötietolain puitteissa markkinointirekistereihin asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointiin.

Edellä mainittuja oikeuksia koskevat pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen minna.jarvinen@parempibisnes.fi tai postiosoitteeseen Accountor Software Oy, Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki.

Tietojen suojaaminen

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

Evästeiden käyttö

Parempi Bisnes -verkkopalvelussa käytetään evästeitä (”cookie”). Evästeiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

 

 

Tietosuojaseloste markkinointirekisteristä

Rekisterinpitäjä

Accountor Software Oy/Accountor-konserni

Y-tunnus 2024660-6

Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki

Puh. 020 793 1032

www.accountorsoftware.fi

www.parempibisnes.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Markku Pekkola

Rekisterinpitäjän toimiala

Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta (62090)

Toiminnassa käytettävä rekisteri

Parempi Bisnes -verkkolehden ja Accountor-konsernin palvelusivuston markkinointirekisteri, joka sisältää tietoja yritysten ja yhteisöjen henkilöistä. Parempi Bisnes on Accountor Software Oy:n hallinnoima Accountor-konsernin yhteinen palvelusivusto. Accountor-konsernin yritysten ajantasainen lista yhteystietoineen selviää Parempi Bisnes -sivustolta. Parempi Bisnes käyttää säännöllisesti tavanomaisissa tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa sen lukuun henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään markkinointiin, viestintään, tiedottamiseen, myyntiin, tarpeiden kartoittamiseen, mielipidekyselyihin sekä markkinatutkimukseen.

Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä tai asemaa yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa tehtävässä. Rekisteri sisältää henkilötietolain puitteissa myös muita tietoja, jotka rekisterinpitäjän mielestä ovat tarpeellisia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Asiakkaan perustietoja ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja markkinointiluvat.

Tietolähteet

Rekisteriin voidaan merkitä tietoja henkilöistä, joihin Accountor-konserniin kuuluvat yritykset pyrkivät luomaan asiakassuhteen tai ovat aloittamassa asiakassuhdetta. Tietoja kerätään Accountor-konserniin kuuluvien yritysten päivittäisessä liiketoiminnassa, myynnissä ja markkinoinnissa, rekisteröidyltä itseltään tai rekisteritietoa tarjoavilta yrityksiltä. Rekisterin tietoja päivitetään pyytämällä tietoja rekisteröidyltä itseltään tai päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain, jos rekisteröity on antanut siihen etukäteen suostumuksensa tai jos rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan käsitellä Accountor-konserniin kuuluvissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointiin.

 

Edellä mainittuja oikeuksia koskevat pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen minna.jarvinen@parempibisnes.fi tai postiosoitteeseen Accountor Software Oy, Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki.

Tietojen suojaaminen

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

Evästeiden käyttö

Parempi Bisnes -verkkopalvelussa käytetään evästeitä (”cookie”). Evästeiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.