Innovaatioita luodaan arjen keskellä

Miksi epäonnistumme niin usein uudistumisessa ja innovoinnissa, Heikki Tukiainen kysyy Accountor Enterprisen blogissa.

Innovaatioita luodaan arjen keskellä


”Uudistu, innovoi, löydä kasvua – siinä lähes jokaiselle johtajalle asetettuja tavoitteita”, Heikki Tukiainen toteaa Accountor Enterprisen blogissa. ”Miksi sitten epäonnistumme usein surkeasti näiden tavoitteiden saavuttamisessa?”

Tukiaisen mukaan suurissa organisaatioissa uuden luomista koetetaan kannustaa prosessein, mallein ja tukien. Lopputulos on kuitenkin usein huono.

”Väitän, että useimmat mönkään menneet innovaatioprosessit heijastavat organisaation epävarmuutta omasta suunnastaan, ja tämän vuoksi nämä hyvää tarkoittavat toimintatavat itse asiassa tukahduttavat innovaatioita”, Tukiainen sanoo.

Tukiainen uskoo, että uudistuminen syntyy arjen tekojen kautta, ei ylevissä powerpointeissa tai lennokkaissa palavereissa. Halu ja mahdollisuudet uuden luomiseen on levitettävä kulmahuoneista koko organisaatioon, jokaisen yksilön työpäiviin.

Tukiainen esittää kolmiportaisen lähestymistavan innovaatioiden tukemiseen.

1. Teemmekö oikeaa asiaa?

”Strategian ja vision täytyy kertoa jokaiselle, mihin suuntaan tehtävä liikerata on oikea”, Tukiainen muistuttaa. ”Jokaisen pitäisi tietää, minkä asiakkaan ongelman me haluamme ratkaista ja mikä on lisäarvomme asiakkaalle. Toisaalta täytyy ymmärtää, millaista liiketoimintaa omistajaporras haluaa – ja millaista ei.”

Jos nykyliiketoiminnan pyörittäminen syö organisaation energian ja johtaminen keskittyy arkipäivän suoritteiden toistamiseen, uudistumista nähdään vähän.

”Yritykset ovat hyviä säilyttämään asemansa ja sementoitumaan paikoilleen. Tämän lepokitkan voittaminen vaatii johdolta valtavan puskun oikeaan suuntaan”, Tukiainen korostaa.

2. Teemmekö oikealla tavalla?

”Kun suuntanne on valittu ja viestitty kaikille, täytyy johdon varmistaa, että työtä tehdään oikealla tavalla”, Tukiainen sanoo. ”Onko tekemisen prosessi paras mahdollinen? Riittääkö osaaminen? Ovatko ihmiset sitoutuneita ja mukana hyvällä fiiliksellä?”

Tukiaisen mielestä arjesta tulee parasta, kun tekemistä ohjaavat yhteiset ja kaikille selkeät toimintatavat. Prosessi on tehokas, kun se keskittyy tekemisen mahdollistamiseen – ei sen kahlitsemiseen tai rajoittamiseen.

3. Onnistummeko?

Onnistumista voidaan Tukiaisen mukaan mitata karkeasti kahdella tasolla. Prosessimittari kertoo arjen onnistumisesta – miten hyvin saavutetaan päivittäiset työn tekemisen tavoitteet. Päämäärämittari kertoo, miten lähellä tai kaukana ollaan isosta maalista, eli liiketoiminnallisesta tavoitteesta.

”Molempia tarvitaan, mutta usein juuri prosessimittari on se ohjaava ja korjaavat toimenpiteet mahdollistava tieto. Päämäärämittarit voivat ohjata painopisteitä, mutta ne eivät kerro, miten tekemistä tulisi muuttaa”, Tukiainen painottaa. ”Mitä operatiivisempi ja arkipäiväisempi mittari on, sitä enemmän se meille kertoo.”

Uudistuminen vaatii usein suurta kulttuurimuutosta. Ensimmäisenä täytyy muuttua johdon asenteen. ”Jos arjen innostukseen vastataan innostuksella ja positiivisella kannusteella, voi syntyä kuin huomaamatta jotain uutta ja suurta”, Tukiainen summaa.

Lue Accountor Enterprisen blogia.

 

Haluan lisätietoja Accountor Enterprise Solutionsin ratkaisuista


 

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebooktwitterlinkedinmail