Totuttujen suomalaisten työtapojen tilalle tehokkaampia

Tutkimus- ja palvelumuotoilutoimisto 15/30:n Nanohabit Challenge -ohjelma aikoo parantaa suomalaista työelämää 100 000 tutkitulla ja huolellisesti muotoillulla tavalla.

Totuttujen suomalaisten työtapojen tilalle tehokkaampia


Lähes puolet ihmisten päivittäin tekemistä aktiviteeteista ovat toistuvia tapoja. Nämä tottumukset ovat usein tiedostamattomia, ja ne ovat syntyneet erilaisissa tilanteissa pitkän ajan kuluessa. Nanohabit Challenge haastaa suomalaiset tunnistamaan työhön liittyvät totutut tavat sekä korvaamaan satunnaisesti syntyneet käyttäytymismallit tutkituilla ja huolellisesti muotoiluilla tavoilla. Kaikille avoin ja ilmainen ohjelma jatkuu lokakuun 2017 loppuun saakka tai kunnes ohjelman puitteissa on tehty yhteensä 100 000 aktiviteettia, kerrotaan 15/30 Research Oy:n tiedotteessa.

Nanohabit Challenge -ohjelmaan osallistuvat voivat valita teeman, joka liittyy joko luottamuksen ja hyvän hengen synnyttämiseen työpaikoilla, oman työn vaikuttavuuden parantamiseen tai asioiden aikaansaamiseen yhdessä toisten ihmisten kanssa. Ohjelma koostuu digitaalisesta polusta, jonka aikana osallistujille muotoillaan uusia tapoja vaivattomasti pieni askel kerrallaan.

”Suomessa puhutaan paljon työelämän tulevaisuudesta ja muutoksen vaikeudesta. Haluamme lahjoittaa 100-vuotiaalle Suomelle 100 000 positiivista ja konkreettista tulevaisuuden kestävää tekoa. Nanohabit™ Challengessa luomme osallistujille tutkittuja ja testattuja tottumuksia, joiden tekeminen vie aikaa vain nimeksi, mutta jotka ovat usein toistuessaan vaikutuksiltaan suuria. Emme pysty tähän yksin, mutta se on mahdollista yhdessä itsensä ja työyhteisönsä kehittämisestä kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Tekemämme pilotin perusteella näyttää siltä, että 100 000 aktiviteettia olisi arviolta koossa syys-lokakuussa 2017”, kertoo tutkimus- ja palvelumuotoiluyritys 15/30:n perustaja ja valmentaja Markus Keränen tiedotteessa.

Ensimmäinen kolmesta valittavasta teemasta keskittyy oman työn vaikuttavuuden parantamiseen. Sen aiheena ovat ”kovat kyvykkyydet” kuten tavoitteiden asettaminen, fokuksen luominen, onnistumisen mittaaminen sekä oman työn vaikuttavuuden maksimointi. Toinen valittavissa oleva teema liittyy luottamuksellisen organisaatiokulttuurin luomiseen. Siinä keskitytään tottumuksiin, joiden avulla vahvistetaan luottamusta yhteisön jäsenten kesken sekä rakennetaan innovatiivista ja kukoistavaa työympäristöä. Kolmas teema liittyy asioiden aikaansaamiseen yhdessä toisten ihmisten kanssa.

Osallistuminen tapahtuu sähköisten kanavien kautta ja tarvittaessa valmentajat tarjoavat tukeaan osallistujille.

Lisätietoja https://www.nanohabits.com.

Lähde: 15/30 Research Oy:n tiedote

Minna Järvinen
 

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebooktwitterlinkedinmail