Seuraatko ja ymmärrätkö yrityksesi tunnuslukuja?

Kiireisessä arjessa syyt numeroiden takana jäävät helposti hämärän peittoon, Accountor muistuttaa.

Seuraatko ja ymmärrätkö yrityksesi tunnuslukuja?


”Seurattavat tunnusluvut pitää valita siten, että niiden avulla pystytään arvioimaan yrityksen toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa. Usein tunnusluvuilla mitataan kannattavuutta ja tase-asemaa”, Accountorin talouskonsultti Anna Sjöblom korostaa.

Yrittäjän olisi ymmärrettävä, mitä tunnusluvut kertovat liiketoiminnan tilasta. Joskus luvut voivat olla oire yrityksen tai yrityksen talouden sairastumisesta. On löydettävä keinot, joilla liiketoimintaan ja lukuihin voidaan vaikuttaa. Apuna voi toimia ulkopuolinen talouden asiantuntija.

Sjöblom on ollut mukana valmentamassa etenkin aloittelevia yrityksiä. ”Varsinkin ensimmäisen toimintavuoden aikana on iso etu, että asaiantuntijan kanssa voi jutella talouden perusasiat käytännössä. Käymme läpi tuloslaskelman, taseen ja kassavirran ihan arkikielellä, juuri oman yrityksen asioihin liittyen”, Sjöblom kertoo.

Talouskoutsaus yrittäjän tukena

Sjöblom korostaa ennustamisen ja budjetoinnin tärkeyttä. Accountorin palvelumallissa asiantuntija auttaa myös budjetin teossa.

”Erityisesti yritykset, joilla ei ole omaa kirjanpitäjää tai controlleria, hyötyvät asiantuntijan tekemästä talouskoutsauksesta”, Sjöblom sanoo.

Accountorin palvelun kysyntä on kasvanut jatkuvasti. Koutsauksessa käydään läpi muun muassa liikevaihdon, myyntikatteen ja liikevoiton kehitys, oman ja vieraan pääoman tilanne, lainojen lyhennyssuunnitelma, henkilöstön tilanne sekä investointisuunnitelmat. Katsauksesta luodaan toimenpidesuunnitelma, jota seurataan sovitusti.

Jos taloushallinto on Accountorin hoidossa, kirjanpito on ajantasalla ja tiimi mukana talouden pitkäjänteisessä kehittämisessä. Tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan esimerkiksi kerran kvartaalissa tai useammin.

Kolme tärkeää seurattavaa

Accountorin mukaan liiketoiminnan kolme tärkeintä seurattavaa asiaa ovat:

  • Kannattavuus ja hallittu kasvunopeus: jos kannattavuus on heikko, yrityksellä ei ole toiminnan edellytyksiä pitkällä aikavälillä
  • Vakavaraisuus: kannattavuus ei pidä yritystä pinnalla, jos rahoitus ei ole kunnossa
  • Maksuvalmius: yrityksen on selviydyttävä juoksevista kuluista, etenkin liian nopea kasvu voi aiheuttaa kassakriisin

Lisätietoja Talouskoutsauksesta sekä controller- ja talouspäällikköpalveluista: Mikael Strann, mikael.strann[at]accountor.fi

Lähde: Accountor