HRsuunta2021: Milleniaalit haluavat vapautta

Accountor HR Solutions Oy:n tilaaman HRsuunta2021-tutkimuksen tulokset kertovat työelämän ja HR:n muutoksista sekä digitalisaation vaikutuksista.

HRsuunta2021: Milleniaalit haluavat vapautta


Täysi sali HR-ammattilaisia kuunteli HRsuunta2021-tutkimuksen tuloksia Haaga-Heliassa. Tutkimuksen oli tilannut Accountor HR Solutions Oy. Yhtiön myyntijohtaja Perttu Seppäsen mukaan tavoitteena oli hakea laajaa ymmärrystä siihen, miten HR-sektorin työ tulee jatkossa muuttumaan. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää myös HRM-teknologioiden kehityksessä, jotta asiakkaiden tulevat tarpeet osataan huomioida mahdollisimman hyvin. Jatkossa tutkimus on tarkoitus toteuttaa vuosittain.

Tutkimuksen esittelivät sen tekijät, Haaga-Heliassa opiskelleet Elina Lehtomäki ja Miisa Ikonen. Tutkimukseen oli vastannut 150 HR-ammattilaista, jotka olivat lähinnä johtajia, asiantuntijoita ja esimiehiä enimmäkseen yksityiseltä sektorilta.

Työelämä ja HR:n rooli muuttuvat

Työelämä on muutosten kourissa. Lehtomäen ja Ikosen mukaan milleniaalien odotusten huomioiminen on kasvamassa tulevina vuosina jopa merkittävämmäksi asiaksi kuin valmistautuminen ikääntyvien työelämästä poistumiseen. Milleniaalit kaipaavat vapautta, vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Erään vastaajan mielestä ”milleniaalien ja monikulttuuristen työntekijöiden myötä perehdytys, ohjeistukset ja monet prosessit on suunniteltava eri lähtökohdasta kuin nykyiset.”

Myös HR:n rooli on muuttumassa. Vastaajien mukaan HR on kehittymässä laajemmin koko yritystä palvelevaksi funktioksi. Perinteisten HR-tehtävien vastuu on mahdollisesti siirtymässä henkilöstölle ja esimiehille. Rutiinien automatisoituessa ihmisiä tarvitaan luovuutta ja innovatiivisuutta vaativiin töihin, joihin teknologia ei kykene. HR:n rooli johtoryhmässä tulee jatkossa kasvamaan.

”HR:n rooli tulee kasvamaan. HR-henkilöistä tulee enemmän liiketoiminnan mahdollistajia kuin pelkkiä byrokratian pyörittäjiä”, eräs vastaaja korostaa.

Teknologian ja analytiikan merkitys kasvaa

HR-asiantuntijoiden teknologiaosaamisen merkitys on tutkimuksen mukaan kasvamassa HR-prosessien, analytiikan ja tietojärjestelmien kehittämisessä. Teknologian käytön opettelu vaatii kuitenkin aikaa, jonka riittävyys on haaste. Accountor HR:n Perttu Seppäsen sanoin ”HR:llä ja palkkahallinnolla ei ole aikaa säästää aikaa.”

HR-analytiikka on kehittymässä menneisyyden tarkastelusta ja tulkitsemisesta tulevaisuuden ennustamiseen. Tutkimuksen mukaan ennakointiin perustuva päätöksenteko on lisääntymässä. ”HR-analytiikkaan ja raportointiin on jatkossa yhdistettävä liiketoiminnan luvut – tietovarastoratkaisut ovat yleistyneet”, Seppänen kertoi omista kokemuksistaan.

Digitalisaatio ei korvaa ihmistä

Digitalisaation vaikutukset ovat osin ristiriitaisia. Erään vastaajan sanoin digitalisaatio, automatiikka ja robotiikka ”vapaut-tavat aikaa rutiininomaisista tehtävistä enemmän ihmisten kohtaamiseen.” Toisaalta Haaga-Helian yliopettaja Martin Stenbergin mukaan face-to-face-kommunikaatio on digitalisaation myötä vähenemässä – teknologia ei ole vastaus sosiaalisen kanssakäymisen peruskysymyksiin.

Organisaatioiden tieto on siirtymässä digitaaliseen muotoon. Hiljaisen tiedon jakamista koskevat vastaukset olivat tutkijoiden mukaan hälyttäviä, vastaukset kertoivat käytäntöjen puuttuvan jopa kokonaan. Tietoa poistuu runsaasti yrityksistä työsuhteiden päättyessä.

Martin Stenberg korosti yhteenvedossaan ihmisten merkitystä yksilöinä ja yhteisöinä. Läsnäolo, vuorovaikutus, luottamus, tunneäly ja innovaatiot ovat inhimillisiä vahvuuksia – rutiinit voidaan jättää teknologian hoidettavaksi.

Tutkimuksessa käsiteltiin myös mm. työsuhteiden ja HR-prosessien muuttumista, työntekijää organisaation osana, HR-toimintojen vaikutusta henkilöstön sitoutumiseen sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia.

HRSuunta2021-tutkimusraportti on luettavissa ja ladattavissa PDF-muodossa tästä.

Mikä tunne kuvaa parhaiten kokemustasi tästä artikkelista?
Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accountor Software Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Facebooktwitterlinkedinmail