HR4:n kysely: Naiset ovat miehiä selvästi tyytymättömämpiä työpaikkaansa ja esimiehiinsä

Tuoreen työntekijäkyselyn valossa yritysten kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota tasa-arvoon, työntekijöiden arvostukseen ja esimiestyön kehittämiseen.

HR4:n kysely: Naiset ovat miehiä selvästi tyytymättömämpiä työpaikkaansa ja esimiehiinsä


Naiset suhtautuvat esimiehiinsä ja heiltä saamaansa tukeen ja palautteeseen selvästi miehiä kriittisemmin. Jopa neljännes naisista kokee, etteivät he saa esimieheltään tukea työssä onnistumiseen. Miehistä samaa mieltä on noin joka viides. Asia käy ilmi HR4:n loppuvuodesta 2017 teettämästä laajasta työntekijäkyselystä, johon vastasi runsaat 2000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista.

”Mitä tyytymättömämpi työntekijä on esimiestyöhön, sitä enemmän hänellä on sairauspoissaoloja. Tämä on asia, joka kannattaisi ottaa todella vakavasti jokaisella työpaikalla”, sanoo kyselyn teettäneen HR4:n tutkimusliiketoiminnan johtaja Teemu Putto.

Jopa 32 prosenttia kyselyyn vastanneista naisista kokee, että heitä ei arvosteta työpaikalla. Miehistäkin 27 prosenttia on tätä mieltä. Mitä suurempi yritys on, sitä enemmän kokemus arvostuksesta laskee. Yleisintä arvostuksen puute on teollisuusyrityksissä.

”Työntekijät haluaisivat, että yrityksissä keskityttäisiin nimenomaan työntekijöiden arvostuksen kehittämiseen. Johtajilta saaduissa vastauksissa korostuvat kuitenkin huomattavasti enemmän liiketoiminnan kehittämiseen kohdistuvat asiat”, toteaa HR4:n markkinointijohtaja Sanna Eulenberger.

Arvostuksen puutteen lisäksi naiset nostavat työpaikan ongelmakohdaksi miehiä selvästi enemmän tasa-arvoasiat. Joka kolmas nainen kokee, ettei kaikkia kohdella työpaikalla tasa-arvoisesti. Miehistä tätä mieltä on 23 prosenttia.

”Julkisella puolella kokemus epätasa-arvosta on selvästi yksityistä puolta suurempaa. Ikää ja sukupuolta merkittävämmäksi epätasa-arvon lähteeksi koetaan työsuhteen tyyppiin ja kestoon liittyvät tekijät eli esimerkiksi se, onko vakituinen vai määräaikainen työntekijä”, Putto kertoo.

Joka neljäs voisi vaihtaa työpaikkaa

Kyselyssä selvitettiin myös senhetkistä tunneilmapiiriä työpaikalla. Eniten työntekijöillä oli stressaantumisen ja turhautumisen tunteita – tässäkin naisilla selvästi miehiä enemmän. Stressin tunne korostui etenkin julkisella puolella.

Omat kehitysmahdollisuudet työpaikalla nähtiin nekin varsin synkkinä. Lähes 40 prosenttia naisista ei ollut tyytyväinen kehitysmahdollisuuksiinsa, miehistä samaa mieltä oli 30 prosenttia. Joka neljäs kyselyyn vastanneista ilmoittikin, että työpaikan vaihtaminen on heille hyvinkin mahdollista tällä hetkellä.

Kyselyn toteutti 30.11.-20.12.2017 Accountor-konserniin kuuluvan konsulttiyritys HR4 online-kyselynä SSI:n (Survey Sampling International) verkkopaneelissa. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accountor Software Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Facebooktwitterlinkedinmail