Autonominen työvuorosuunnittelu on muutakin kuin rusinat pullasta

Autonominen työvuorosuunnittelu toimii, jos kaikki osapuolet haluavat napsia muutakin kuin rusinat pullasta. Koko joukkueen täytyy sitoutua jakamaan myös varsinainen pulla – ja tarvittaessa välillä pelkkää taikinaakin.

Autonominen työvuorosuunnittelu on muutakin kuin rusinat pullasta


Autonominen työvuorosuunnittelu on yhteisöllinen käytäntö, jossa jokainen työntekijä suunnittelee omat työvuoronsa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Työntekijällä on vapaus ja vastuu suunnitella omat työvuorot työpaikalla yhdessä sovittujen pelisääntöjen ja olemassa olevien reunaehtojen puitteissa. Työntekijällä on siten mahdollisuus vaikuttaa työvuorojen pituuteen, erilaisten vuorojen määriin sekä vapaiden rytmittelyyn ja sijaintiin. Autonominen työaikasuunnittelu ei kuitenkaan muuta työhöntuloaikoja eikä säännöllisen työajan pituutta.

Mahdollisuus suunnitella omat työvuorot tuo helpotusta työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen. Autonomisen työvuorosuunnittelun myötä jokainen työntekijä voi suunnitella mahdollisuuksien mukaan omaa elämäntilannetta palvelevia työvuoroja. Työaika-autonomia ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valitaan aina parhaimmat vuorot, vaan että jokaisen toiveita ja mieltymyksiä pyritään tasapuolisesti huomioimaan. Kuormittavassa vuorotyössä tämän on todettu parantavan työhyvinvointia ja sitä kautta jaksamista.

”Mielikuvissa autonominen työvuorosuunnittelu näyttäytyy monesti vapautena ja lisääntyneinä mahdollisuuksina. On keskeistä tiedostaa, että vapauden vastapainona mukana tulee myös vastuu: jos saamme vapauden valita työvuoromme, saamme myös vastuun siitä, että joka vuorossa on tekijä”, TyövuoroVelhon Liisa O’Carroll kertoo blogikirjoituksessaan.

Jokainen kantaa kortensa kekoon

Autonominen työvuorosuunnittelu vaatii siis toimiakseen yhteen hiileen puhaltamista. ”Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen tulee valita osuutensa myös vähemmän mieluisista työvuoroista. Vähemmän suositut vuorot eivät työvuoroautonomian myötä voi kadota listalta, vaan nekin täytyy edelleen miehittää. Toisaalta, jos työntekijä saa vaikuttaa siihen, milloin hän voi joustaa, hän kokee lisääntynyttä vaikutusvaltaa työssään, mikä todennäköisesti myös lisää hänen joustamishalukkuuttaan,” Liisa O’Carroll jatkaa.

TyövuoroVelhossa työntekijä voi nähdä omat ja toisten suunnitellut vuorot. Näin ollen autonomisessa työvuorosuunnittelussa kollegat näkevät, missä kohtaa kukin on joustanut ja ottanut myös epämieluisempia vuoroja. Ideaalitilanteessa tämä ohjaa työntekijöitä olemaan tasapuolisia toisiaan kohtaan ja kantamaan kortensa kekoon.

TyövuoroVelhossa autonominen työvuorosuunnittelu saadaan käyttöön muutamilla hiiren klikkauksilla työntekijöiden käyttöoikeuksia muuttaen. Sen sijaan, todelliset pohdinnan aiheet ovat syvemmällä organisaatioissa.

”Autonomisen työvuorosuunnittelun onnistumiseen vaikuttaa keskeisesti työpaikan ilmapiiri ja työnteon kulttuuri: onko henkilöstö niin sanotusti vain töissä täällä vai löydetäänkö työstä suurempi yhteinen tarkoitus? Ollaanko valmiita puhaltamaan yhteen hiileen, joustamaan oma-aloitteisesti ja tekemään pyytämättäkin? Tätä kaikkea tarvitaan vastuuta jaettaessa, mutta vastalahjana voidaan saada lisää vapauden tunnetta, vaikuttamismahdollisuuksia, lisääntynyttä motivoituneisuutta ja työhyvinvointia”, Liisa O’Carroll lisää.

Lähteet: TyövuoroVelho ja SuPer-liitto

TyövuoroVelho on osa Accountor-konsernia.

Jätä yhteydenottopyyntö
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accountor Software Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Facebooktwitterlinkedinmail