Väitös: Terveysalan moniammatillinen koulutus edistää työelämässä tarvittavia tiimityötaitoja

Moniammatillisen koulutuksen kehittäminen on laaja globaali ilmiö. Ihmisten terveys- ja hyvinvointitarpeet ovat mutkistuneet, eivätkä eri ammattiryhmät enää yksin pysty niihin vastaamaan.

Väitös: Terveysalan moniammatillinen koulutus edistää työelämässä tarvittavia tiimityötaitoja


Tutkimuksessa selvitettiin, miten yhdessä oppiminen sekä harjoittelu hyvinvointikeskuksessa edisti lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoiden moniammatillisia tiimityötaitoja, sekä millaisia kokemuksia potilailla ja perheillä oli moniammatillisesti toteutetuista opiskelijavastaanotoista.

Oulun yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä kehitettiin lääketieteen ja terveydenhuollon eri perustutkinto-ohjelmille moniammatillinen opetussuunnitelma. Harjoittelujaksoilla sekä diabetesvastaanotolla että äitiys- ja lastenneuvolassa opiskelijat oppivat moniammatillisia taitoja, kuten potilaskeskeisyyttä, kommunikointia ja tiimityöskentelyä. He saivat kokonaiskuvan terveyskeskustyöstä ja ennaltaehkäisevistä palveluista sekä omista ammatillisista rooleistaan niissä.

Opintojen alkuvaiheen moniammatillisella kurssilla oppiminen korreloi suoraan opiskelijoiden aktiivisuuteen ja kommunikointiin verkkoalustan tehtävissä. Opiskelijoiden asenteet yhdessä oppimiseen olivat positiivisia. Samanaikaisesti opiskelijoiden ammattialakohtaiset sekä moniammatilliset taidot kehittyivät ja luottamus yhdessä työskentelyyn lisääntyi.

Potilaat ja perheet olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun opiskelijavastaanotoilla. ”Palaute oli erittäin myönteistä. Juuri se osoittaa päättäjille ja palvelujärjestelmälle moniammatillisen koulutuksen ja työkäytäntöjen kehittämisen tärkeyden” kertoo Oulun yliopistosta perjantaina 20.4.2018 väittelevä TtM, KM Tiina Tervaskanto-Mäentausta. Tervaskanto-Mäentaustan terveydenhuollon koulutuksen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on: Interprofessional education during undergraduate medical and health care studies (Moniammatillinen koulutus lääketieteen ja terveydenhuollon tutkintoon johtavissa koulutusohjelmissa).

Moniammatilliset tiimityötaidot hyödyttävät sekä nykyisiä että tulevia terveysalan ammattilaisia toteuttamaan ja kehittämään asiakaslähtöistä työtä yhteistyössä korkeakoulujen ja työelämän palveluorganisaatioiden kanssa.

Lähde: STT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accountor Software Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Facebooktwitterlinkedinmail