Työhyvinvoinnin prioriteetti yhä korkeammalla

Työhyvinvoinnin merkitys ja tärkeys ymmärretään organisaatioissa entistä paremmin.

Työhyvinvoinnin prioriteetti yhä korkeammalla


”Nykyään on merkittävästi enemmän yrityksiä, joissa on panostettu työhyvinvointiin ja jotka puhuvat siitä avoimesti. Valveutuneissa ja etenkin suuremmissa yrityksissä on huomattu, että työhyvinvointi on avainasemassa etenkin asiantuntijatyössä. Henkilöstö sitoutuu paremmin työnantajaan ja jaksaa tehdä työtä tuottavasti. Näin syntyy innovaatioita, eikä työntekijät ole ainoastaan fyysisesti paikalla”, kertoo Mirja-Liisa Pelkonen PROImpact Oy:stä.

”Ilmapiiri on muuttunut ja tietoisuus on kasvanut merkittävästi. Kansantaloudellinen tilanne on vaikuttanut siten, että keskusteluun on tullut realistisempi, vakavampi ja mielekkäämpi sävy. On herätty siihen, että eläkeiän nostaminen ja lomien lyhentäminen ei riitä, vaan kannattaa panostaa siihen olemassa olevaan työhön ja työkyvyn ylläpitoon”, Pelkonen jatkaa.

Paljon voidaan kuitenkin vielä tehdä työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

”Vaikka asenne on muuttunut, niin silti tarvitaan vielä lisää konkreettisia ratkaisuja. Kyllä yritykset tietävät, että työhyvinvointiin pitäisi panostaa, mutta sitä ei oikein tiedetä, mistä pitäisi aloittaa ja miten hyvinvointia pitäisi seurata. Tarvitaan apua, esimerkkejä ja vertailutietoa”, Hannele Mennala PROImpactista korostaa.

Tulosfoorumi tarjoaa konkreettisia esimerkkejä

Marraskuun 4. päivänä järjestettävä Tulosfoorumi nostaa esiin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten työhyvinvoinnilla voidaan parantaa yrityksen tuottavuutta.

”Reilu kolme vuotta sitten päätimme aloittaa tapahtumasarjan ja tuoda esille yrityksiä, joissa oltiin saatu aikaan hyviä tuloksia työhyvinvoinnin parantamisella”, kertoo Mirja-Liisa Pelkonen.

Tulosfoorumin rakenne on mietitty tarkoin. Ensimmäinen puhuja on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka katsoo kokonaisuutta: miten hyötyy työntekijä, yritys ja yhteiskunta. Toisena puhujana on akateemisesti meritoitunut tutkija ja tämän jälkeen kolme case-esimerkkiä, joissa yritykset kertovat, miten hyvinvointia on tehty tuottavasti käytännössä.

Tapahtuma järjestetään puolivuosittain ja 4.11.2015 seitsemättä kertaa.

 

Katarina Klinge