Työaikalakia uudistetaan työympäristön muutosten myötä

Työaikalaki on ollut tarkastelun ja selvityksen alla kuluneen vuoden aikana. Nykyinen työaikalaki on asetettu vuonna 1996.

Työaikalakia uudistetaan työympäristön muutosten myötä


Työympäristö ja teknologia ovat kehittyneet valtavasti 90-luvun jälkeen, mutta työaikalaki ei.

Elämme uudenlaisessa digitalisoituneessa maailmassa, jossa työ läikkyy myös vapaa-ajalle. Tästä syystä työajan määritteleminen saattaa olla joskus hyvinkin haasteellista, varsinkin johtavassa asemassa tai itsenäisesti työnsä suunnittelijoiden keskuudessa. Työryhmän toimeksiantona on ollut miettiä, miten joustavat työaikajärjestelyt voidaan turvata niin, että työntekijä pystyy tasapainottamaan työn ja yksityiselämän. Tähän ratkaisuna tarjotaan täysin uutta elementtiä, joustotyöaikaa.

Mikä joustotyöaika?

Mietinnön ehdotuksessa uudessa työaikalaissa säädettäisiin joustotyöaikaa koskevasta työaikamallista. Asiantuntijan tehdessä töitä myös illalla kotona, lukiessa sähköposteja työmatkalla tai vastatessa työpuheluun viikonloppuna, hämärtyy rajat siitä mitkä lasketaan mukaan työaikaan. Uuden lainsäädännön toivotaan tuovan tähän selkeyttä, jotta asiantuntijatyötä tekevän vapaa-aika ja jaksaminen olisi turvattu.

Toteutuakseen joustotyöaika vaatii työnantajalta ja työntekijältä molemminpuolista luottamusta. Käytännössä työntekijä päättää itse työajastaan ja työntekopaikastaan. Työnantaja puolestaan määrittelee työtehtävät, tavoitteet ja aikataulun. Joustotyöaikasopimuksella on mahdollista poiketa työaikalain säännöksistä, mutta kuitenkin on erikseen sovittava siitä, miten palkka ja ylityö muodostuvat sekä siitä miten vapaat sijoitetaan. Eri tahot, kuten SAK ja Akava, ovat esittäneet huolta siitä, miten käytännön työelämässä joustotyöstä voidaan sopia ja miten voidaan varmistaa, että työntekijäpuolen neuvotteluasema on riittävä. Myös muilta osin uudistus on saanut paljon kritiikkiä.

Muita muutoksia

Muutoksessa ehdotetaan myös mahdollisuutta työaikapankkiin työpaikoille, joissa ei ole määritelty työehtosopimusta tai työehtosopimuksessa ei käsitellä työaikapankkia. Työaikapankki on käytännössä järjestelmä, jolla työaikaa, vapaita ja vapaa-ajaksi vaihdettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa. Myös jaksotyöhön ja säännöllistä yötyötä tekevien säännöksiin ehdotetaan täsmennyksiä.

Uusi laki aikaisintaan vuonna 2018

Työryhmä on jättänyt mietintönsä 30.6.2017. Mietintöön liittyi myös Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n, Suomen Yrittäjät ry:n, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n ja Akava ry:n eriävät mielipiteet.

Lakiehdotus on lähtenyt heinäkuun alussa lausuntokierrokselle ja lakiuudistus on valmis aikaisintaan syyskuun 2017 alussa. Uusi työaikalaki astuu voimaan aikaisintaan vuoden 2018 alusta.

Tutustu julkaisuun kokonaisuudessaan: Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö – työaikalaki.

Ilmoittaudu mukaan Opinahjon järjestämiin maksuttomiin teemoihin

Opinahjo on erikoistunut kouluttamaan talous- ja palkkahallinnon ammattilaisia. Akatemiamme koostuu 150:stä eri koulutuksesta yli 50:ltä eri kouluttajalta. Järjestämme maksuttomia teemakokonaisuuksia, joiden avulla pääset tutustumaan Opinahjon kattavaan tarjontaan mm. webinaarien, artikkeleiden ja asiantuntijapuheenvuorojen kautta. Tällä hetkellä saatavilla esimerkiksi ”Lomalta paluu” ja ”Uutta palkanlaskennassa” -teemat. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan!

Kohti sähköistä talous- ja palkkahallintoa

Opinahjo tekee yhteistyötä Accountor-konserniin kuuluvien ohjelmistotoimittajien, Procountorin ja Tikonin, kanssa. Yhtiöt kehittävät ja tarjoavat edistyksellisiä talous- ja palkkahallinnon ratkaisuja yrityksille, yhteisöille ja tilitoimistoille. Jos haluat sähköistää ja automatisoida talouden hoitoa ja palkanlaskentaa tuhansien asiakkaiden käytössä koetelluilla työvälineillä ja pilvipalveluilla, lue lisää osoitteista http://www.procountor.com ja http://www.tikon.fi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accountor Software Oy käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteen mukaisesti ja voi olla yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse ja/tai puhelimitse. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Facebooktwitterlinkedinmail